Aktiehandel

Aktiehandel är något som kan bli en riktigt lönsam affär för den som är skicklig och har sinne för vad som händer och sker på börsen. Här kommer lite tips och råd kring aktiehandel.

En av de första sakerna man bör göra när man bestämt sig för att prova på aktiehandel är att bestämma sig för var man ska handla med aktier. Förr kunde man i princip bara handla aktier av banken, idag finns det en rad andra aktörer som också handlar med aktier, framför allt på nätet.

Fördelen med att handla med aktier på nätet är att man kan göra affärer i realtid, vilket gör att allting går mycket snabbare.

Ett bra tips är att jämföra olika sajter och se vad som passar ens egna behov bäst. De flesta sajter har dessutom olika typer av konton som är anpassade efter hur mycket man handlar. Ska man till exempel endast göra några få affärer per år är det bra att ha ett konto som är anpassat efter just detta. Ska man däremot handla mer frekvent är det kanske bättre med ett konto avsett för just detta.

Det man ska kolla efter är bland annat hur stor avgift eller courtage sajten tar ut varje gång man antingen köper eller säljer aktier. Dessa avgifter varierar beroende på vilken typ av konto man har, så det är något man bör ta hänsyn till när man väljer både sajt och vilken typ av konto man ska öppna.

Fonder

En fond kan på enklast sätt beskrivas som en slags aktieportfölj med en mängd olika aktier i. En fond består av ett antal andelar som man sedan köper och man blir då delägare i fonden. Skillnaden mellan att investera i aktier och att investera i fonder är att man vid investering i en fond inte bara investerar i ett bolag utan flera samtidigt, vilket gör att riskerna sprids.

De allra flesta fonder har någon form av specifik inriktning, ofta med fokus på olika marknader. Fonder kan till exempel fokusera på svenska företag, ryska företag, asiatiska företag eller amerikanska företag.

Fonder betecknas ofta som antingen högriskfonder eller lågriskfonder. Fonder med hög risk är oftast de som kan ge den bästa avkastningen på kort sikt, dock kan det även gå åt andra hållet. Fonder med låg risk är oftast bäst i det långa perspektivet. Ser man långsiktigt på sitt sparande är det säkrast att investera i en fond med låg risk.

Finansiering med riskkapital

När ett företag precis startats behövs ofta pengar för olika investeringar och dylikt. Ett vanligt sätt är att tillföra företaget någon form av riskkapital. Den som tillhandahåller riskkapitalet ser det som en investering och har ofta som syfte att sälja sin andel i företaget efter en viss tid och på så sätt plocka ut en vinst.

Det som betecknas som riskkapital är sådant kapital som satsas i oetablerade företag med potential att växa och bli framgångsrika. Dock finns det inga garantier för att detta ska hända, där av namnet riskkapital.

För den som behöver riskkapital är möjligheterna till detta många, dels från privatpersoner och så kallade riskkapitalister, dels från olika typer av fonder och liknande.