Fonder

En fond kan på enklast sätt beskrivas som en slags aktieportfölj med en mängd olika aktier i. En fond består av ett antal andelar som man sedan köper och man blir då delägare i fonden. Skillnaden mellan att investera i aktier och att investera i fonder är att man vid investering i en fond inte bara investerar i ett bolag utan flera samtidigt, vilket gör att riskerna sprids.

De allra flesta fonder har någon form av specifik inriktning, ofta med fokus på olika marknader. Fonder kan till exempel fokusera på svenska företag, ryska företag, asiatiska företag eller amerikanska företag.

Fonder betecknas ofta som antingen högriskfonder eller lågriskfonder. Fonder med hög risk är oftast de som kan ge den bästa avkastningen på kort sikt, dock kan det även gå åt andra hållet. Fonder med låg risk är oftast bäst i det långa perspektivet. Ser man långsiktigt på sitt sparande är det säkrast att investera i en fond med låg risk.

Finansiering med riskkapital

När ett företag precis startats behövs ofta pengar för olika investeringar och dylikt. Ett vanligt sätt är att tillföra företaget någon form av riskkapital. Den som tillhandahåller riskkapitalet ser det som en investering och har ofta som syfte att sälja sin andel i företaget efter en viss tid och på så sätt plocka ut en vinst.

Det som betecknas som riskkapital är sådant kapital som satsas i oetablerade företag med potential att växa och bli framgångsrika. Dock finns det inga garantier för att detta ska hända, där av namnet riskkapital.

För den som behöver riskkapital är möjligheterna till detta många, dels från privatpersoner och så kallade riskkapitalister, dels från olika typer av fonder och liknande.