För dig som ska börja studera till hösten

Till hösten kommer ett stort antal studenter att påbörja sin utbildning på universitet, för några är detta något helt nytt medan andra fortsätter sina studier efter ett sommaruppehåll. De som studerar på universitet och högskolor i Sverige behöver betala sin kurslitteratur själva, något som kan bli dyrt.

Många studenter har en begränsad budget och det kan vara svårt att ha råd med alla kursböcker. På grund av det så köper många studenter begagnad kurslitteratur. Problemet med att köpa begagnat är att studenterna inte hittar den senaste upplagan och då kan det vara skillnad i innehållet. Med digital kurslitteratur uppdateras innehållet kontinuerligt så du alltid har den senaste versionen.

Fördelar med digital kurslitteratur

Under senare år har digitala läromedel exploderat på marknaden. Faktum är att allt fler grundskolor och gymnasium använder sig av digitala läromedel vilka är utformade med olika övningar och liknande. Men det är skillnad mellan digitala läromedel och digital kurslitteratur. En digital bok är helt enkelt en bok som du kan läsa på skärmen. Fördelarna med digitala böcker är att du kan läsa dem på skärmen eller få texten uppläst. En ytterligare fördel är att du enklare kan navigera i en digital bok till exempel genom sökord.