Få hjälp med företagets CE-märkning av produkter

Om du driver ett företag som tillverkar produkter som kräver CE-märkning är det viktigt att det sker på rätt sätt. CE-märkningen är en viktig symbol för att en produkt ska uppfylla EU-lagstiftningen för en viss produkttyp. 

Värt att veta om CE-märkning och hur du kan få hjälp med det

CE står för Conformité Européenne och märkningen kommer också med en försäkran om överensstämmelse. Det är ett dokument där du som tillverkare försäkrar att produkten uppfyller kraven i den berörda EU-lagstiftningen. Kraven kan gälla hälsa, säkerhet och miljö.

Det finns en del företag som är inriktade på att hjälpa tillverkare och importörer att sälja varor lagligt på den europeiska marknaden. Hur de arbetar varierar och det viktigaste är att du väljer ett företag som passar just dig. Genom att outsourca det här arbetet får du en sak mindre att tänka på, samtidigt som du får hjälp av experter.

När du får tid över kan du lägga det på att utveckla företaget eller produktionen. Du kan även satsa mer på din personal. Allt för att öka er omsättning och nå större framgångar på den konkurrenskraftiga marknaden.