Få hjälp med företagets CE-märkning av produkter

Om du driver ett företag som tillverkar produkter som kräver CE-märkning är det viktigt att det sker på rätt sätt. CE-märkningen är en viktig symbol för att en produkt ska uppfylla EU-lagstiftningen för en viss produkttyp. 

Värt att veta om CE-märkning och hur du kan få hjälp med det

CE står för Conformité Européenne och märkningen kommer också med en försäkran om överensstämmelse. Det är ett dokument där du som tillverkare försäkrar att produkten uppfyller kraven i den berörda EU-lagstiftningen. Kraven kan gälla hälsa, säkerhet och miljö.

Det finns en del företag som är inriktade på att hjälpa tillverkare och importörer att sälja varor lagligt på den europeiska marknaden. Hur de arbetar varierar och det viktigaste är att du väljer ett företag som passar just dig. Genom att outsourca det här arbetet får du en sak mindre att tänka på, samtidigt som du får hjälp av experter.

När du får tid över kan du lägga det på att utveckla företaget eller produktionen. Du kan även satsa mer på din personal. Allt för att öka er omsättning och nå större framgångar på den konkurrenskraftiga marknaden.

Skaffa en anpassningsbar pallmärkning för tillverkningsföretaget

Tillverkningsbranschen har blivit förändrad i grunden genom tekniska innovationer. Den digitala revolutionen har blivit ett systemskifte. De nya märksystemen har många fördelar. Bland de viktigaste framstegen handlar om att du kan anpassa märkningen till olika sorters produkter.

Har du pallar finns det olika storlekar och konstruktioner där långt ifrån alla märksystem klarar av samtliga pallkonstruktioner. Om du vill kunna hantera dina pallar och utföra pallmärkning på ett friktionsfritt sätt har du möjlighet att välja ett anpassningsbart märksystem.

Investera i framtiden

Många företag väntar med att investera i nya typer av märksystem och går miste om alla fördelar. Förutom att de är digitala är de mer kostnadseffektiva. Allt från datummärkning av kartonger, till streckkoder och andra moment som serialiserad data genomförs snabbare och billigare. En av anledningarna är att du kan skapa skräddarsydda helhetslösningar utifrån dina specifika behov.

Du kan oavsett dina behov anpassa märksystem som tar hänsyn till alla steg i tillverkningsprocessen. Det är möjligt att hantera moment i processen som tidigare innebar problem eller att du varit tvungen att outsourca till andra konsulter. Öka din kapacitet med olika lasermaskiner, allt från CO2-laser till fiberlaser.

Behöver du strålmaskiner finns både bläckstråle och termisk bläckstråle, eller tryckmaskiner som Print and Apply och även Drop. Du kan hitta tillverkningsmaskiner via innovativa Domino ta en titt här.

När bolaget är i behov av en tillfällig chef

Även chefen på kontoret kan ibland vara sjuk eller bli tvungen att ta hand om privat saker under en period. Det kan också hända att chefen behöver vara borta från jobbet för att hon eller han inte klarar av belastningen och kraven på just ert företag. Oavsett varför chefen är borta brukar de anställda snart märka att chefens skor är svåra att fylla.

Chefens arbetsuppgifter är annorlunda jämfört med övriga anställdas. Det är därför viktigt att hitta en person som kan utföra de här uppgifterna så fort som möjligt om den tidigare chefen inte kan utföra sina uppgifter.

Det gör din chef på jobbet

En chef är ansvarig för att leda och styra verksamheten på en kontor eller en avdelning. Uppgifterna kan variera beroende på organisationen du arbetar i. Men vanligtvis inkluderar det att planera och organisera arbetsflödet samt tilldela uppgifter och ansvarsområden till medarbetare.

Dessutom ska chefen följa upp och utvärdera prestationer, hantera budgeten och rapportera till högre ledning.

Chefen är också ansvarig för att skapa en trivsam och produktiv arbetsmiljö, samt att hålla sig uppdaterad med förändringar inom er bransch och sina ansvarsområden.

Få ordning på företagets ventilation

Bra ventilation är grundläggande för en väl fungerande arbetsplats och välmående medarbetare. Därför är det bra om ni sköter om systemet samt byter filter en gång om året. Ni kan även kolla här för att kontakta ett miljöteknikföretag som utför teknisk underhåll av ventilationssystemet.

Effekten av dålig ventilation

Dålig ventilation kan ha en rad negativa effekter för arbetsmiljön och hälsan. En ventilation som inte fungerar normalt och suger ut luften som den ska, kan till exempel orsaka skador i fastigheten.

I ett restaurangkök där fukt samt matos inte avlägsnas kan det bildas mögel, samtidigt som fett från matlagningen fastnar i väggar och kringliggande utrustning. Det här medför i sin tur en ökad brandrisk.

En bristfällig ventilation kan dessutom skapa hälsoproblem för de anställda. Det här kan yttra sig som torra slemhinnor, huvudvärk och i värsta fall allergiska reaktioner. För allas trevnad är det med andra ord bäst att se till att ventilationen är väl rengjord samt fungerar som den ska.

Klara OVK-besiktningen

Enligt svensk lag ska alla fastigheter OVK-besiktigas kontinuerligt. OVK står för obligatorisk kontroll av ventilationssystem och blir genomförd av besiktningsföretag med certifiering. Om besiktningsmannen hittar fel i systemet har fastighetsägaren sex månader på sig att åtgärda det. För att vara proaktiv kan du genomföra fortlöpande underhåll och på så vis klara OVK-besiktningen galant.

För dig som driver fysisk butik idag

Att driva en fysisk butik idag är ett utmanade jobb. Med fler och fler som väljer att handla på nätet behöver de fysiska butikerna göra vad de kan för att hänga med. Det finns flera olika alternativ för det här, men det finns en del som är ännu mer effektiva än andra.

Smidig kassalösning

En sak som alla fysiska butiker är i stort behov av är bland annat ett smidigt kassasystem. Ett som fungerar sömlöst och med hög driftsäkerhet. Istället för att ha olika system för olika delar i kassan kan du ha ett enda system för allting.

Du slipper bli irriterad för att uppdateringarna tar en evighet och systemen är svåra att navigera. De är kanske inte ens helt kompatibla med varandra och det ger dig ännu mer jobb i onödan. Du kan få bra hjälp online med att komma igång med det här nya systemet.

Det går inte göra det enklare än med det här systemet, det är nämligen en helt personligt anpassad tjänst efter butikens behov. Att kunna fokusera på det du är bra på istället för att slita ditt hår över en kassa som inte går att förstå sig på är guld värt!

Fixa mötesrummen med Whiteboards

Det finns många studier om hur färgsättning och ljus påverkar oss människor men för en effektiv arbetsplats finns det mer att arbeta med än så. Vad mötesrummen används till spelar en stor roll för hur de ska designas, både stilmässigt och framförallt funktionellt.

Ett mångsidigt verktyg

En whiteboardtavla kan vara en god idé även om det får många att tänka på skoltiden. Den där tavlan längst fram i klassrummet där läraren klottrade ord i syfte att lära ut. Du kanske inte kommer att hålla i några avancerade föreläsningar på din arbetsplats, men whiteboardtavlan är ett mångsidigt verktyg. Den kan underlätta du ska förmedla information, planera och strukturera. Till skillnad från i skolan är det ingen säger att den måste sitta på väggen längst fram i rummet. Det finns både flyttbara alternativ på hjul och Meetup table.

Stötta dina medarbetare

När det kommer till att inreda mötesrum är det bra att tänka på hjälpsamma strategier för psykiskt välmående. Användningen av whiteboardtavlor kan förbättra arbetet och vara ett uppskattat stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Arbetsmiljöverket har publicerat en kunskapssammanställning om “Den hjärnvänliga arbetsplatsen” där du kan hitta konkreta åtgärder för att stötta dina medarbetare.

Smarta system för företagare

Bokföring är kanske den biten som företagare tycker minst om att göra. Ofta för att det innebär mycket pappersarbete och många timmar på kontoret. Men som tur är går tekniken ständigt framåt och det innebär att även saker som bokföring kan bli enklare. Systemen blir mer avancerade samtidigt som de blir ännu enklare att arbeta med. Det gör livet som företagare även lättare för dig.

Ta hjälp av rätt kompetens

Det är onekligen mycket att hålla reda på i ett företag. Ju större företag, desto mer finns det att göra. Därför är det inte alltid tillräckligt med bara digitaliserade tjänster. PE accounting är ett bolag som hjälper dig hålla ordning på ditt företag. De kallar det “tech med en mänsklig touch”. Du kan få hjälp med bland annat bokföring, fakturering och tidrapportering. 

Bolaget tänker utanför boxen för att ge dig en enkel helhetslösning där du har koll på allting som händer i företaget. Du slipper alltså tappa bort papper, hålla ordning på filer eller komma ihåg möten. Allting finns på ett ställe med en enda inloggning. Via flera olika samarbetspartners kan du dessutom integrera många olika tjänster på samma ställe. Det kan nästan inte bli mer enkelt än så.

En felrekrytering kan bli kostsam

Hitta din hjälp online och skapa ditt perfekta team. Genom metoder och tester som är baserade på forskning är du trygg med att ditt företag finner den rätta personen för uppgiften.

En arbetsintervju blir lätt en polerad fasad där den sökande gör sitt bästa för att dölja brister. Vidare är det svårt som rekryterare att få en helhetsbild genom ett samtal och ett CV. Följaktligen är ett personlighetstest utformat av experter ett bra alternativ. Du vet att den sökande kommer att passa in i organisationen trivas med arbetsuppgifterna.

Din arbetsplats är viktig för dig

På en arbetsplats sker det konflikter oavsett hur genomtänkt rekryteringsprocessen är. Alla är vi olika och missförstånd är därför oundvikliga, oavsett hur väl en grupp trivs ihop. Av den anledningen är rekryteringsprocessen viktig och ett sätt för dig som arbetsgivare att förutse hur en kollega reagerar i olika situationer och vad du kan göra för att minimera antalet konflikter.

Att nyanställa kan vara en påfrestande och tidskrävande uppgift, för att inte nämna alla de små signalerna ur ett personligt brev och CV, samt intervjuer som kräver ditt fulla fokus. Därför kan det vara bra att dela på ansvaret med experter som ser till att du hittar rätt person.

Nya arbetskläder ger bra marknadsföring

Ditt företags ansikte utåt är såklart de som äger och är anställda på företaget. En annan detalj som man inte tänker på lika ofta är att det ofta också är kläderna som är en del av ditt företags identitet.

En ny trend är att flera företag har bytt arbetskläder för sina anställda och därigenom även har fått en stor uppmärksamhet på sociala medier.

Trend och hållbarhet

Vad man har på sig speglar vad det är för företag och vad man vill förmedla till sina kunder. Det ger även en känsla av professionalitet utåt och sammanhållning inom företaget. Genom arbetskläderna kan man även göra hållbara val, så som slitstarka kläder. Som ett resultat av ökad dialog av miljöförstöring finns det även en trend att man ska fokusera på miljövänliga kläder. Så som kläder som är gjorda av återvunnet material.

Tryck på kläder

Ett klassiskt sätt att visa upp sitt företag är genom att ha företagets namn och logga på sina arbetskläder. Genom att beställa arbetskläder från Easytryck.se kan du säkerställa att ditt företag får ett snyggt yttre gentemot dina kunder. Men samtidigt som du och dina anställda kan vara säkra med att ni har arbetskläder som är hållbara och av bra kvalitet.

För dig som arbetar inom E-handel

Att ha en E-handel i Sverige är ett stort projekt. Det innebär mer arbete än att bara köpa in och sälja produkter. Därför väljer många att anlita experter för att sköta det digitala.

Du måste underhålla hemsidan och nätbutiken med relevanta uppdateringar och sökord konstant. Du måste dessutom sköta all marknadsföring, vare sig det rör sig om SEO-optimering eller att bredda målgruppen genom sociala medier.

Att analysera resultaten är också en viktig del i att ha en E-handel. Det hjälper dig att komma fram till vad som gått bra och vad som gått mindre bra och fortsätta på det spåret som helt enkelt fungerat för just dig och din E-handel.

Strategi och struktur

Fördelarna med att ta hjälp från ett IT- och konsultföretag som Columbus är att du redan från början bygger upp din E-handel med en strategi och struktur.

Förutom att ha koll på lagar och regler som gäller för E-handel, har experter djupa kunskaper inom din bransch. De har även omfattande teknisk kompetens och förståelse för dina kunder och arbetar med ett framtidstänk.

Därför är det många gånger lönsamt att redan från början bygga upp en stabil grund med en strategi och struktur, som banar vägen för ditt företags framtida utveckling.