Fixa mötesrummen med Whiteboards

Det finns många studier om hur färgsättning och ljus påverkar oss människor men för en effektiv arbetsplats finns det mer att arbeta med än så. Vad mötesrummen används till spelar en stor roll för hur de ska designas, både stilmässigt och framförallt funktionellt.

Ett mångsidigt verktyg

En whiteboardtavla kan vara en god idé även om det får många att tänka på skoltiden. Den där tavlan längst fram i klassrummet där läraren klottrade ord i syfte att lära ut. Du kanske inte kommer att hålla i några avancerade föreläsningar på din arbetsplats, men whiteboardtavlan är ett mångsidigt verktyg. Den kan underlätta du ska förmedla information, planera och strukturera. Till skillnad från i skolan är det ingen säger att den måste sitta på väggen längst fram i rummet. Det finns både flyttbara alternativ på hjul och Meetup table.

Stötta dina medarbetare

När det kommer till att inreda mötesrum är det bra att tänka på hjälpsamma strategier för psykiskt välmående. Användningen av whiteboardtavlor kan förbättra arbetet och vara ett uppskattat stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Arbetsmiljöverket har publicerat en kunskapssammanställning om “Den hjärnvänliga arbetsplatsen” där du kan hitta konkreta åtgärder för att stötta dina medarbetare.