Få ordning på företagets ventilation

Bra ventilation är grundläggande för en väl fungerande arbetsplats och välmående medarbetare. Därför är det bra om ni sköter om systemet samt byter filter en gång om året. Ni kan även kolla här för att kontakta ett miljöteknikföretag som utför teknisk underhåll av ventilationssystemet.

Effekten av dålig ventilation

Dålig ventilation kan ha en rad negativa effekter för arbetsmiljön och hälsan. En ventilation som inte fungerar normalt och suger ut luften som den ska, kan till exempel orsaka skador i fastigheten.

I ett restaurangkök där fukt samt matos inte avlägsnas kan det bildas mögel, samtidigt som fett från matlagningen fastnar i väggar och kringliggande utrustning. Det här medför i sin tur en ökad brandrisk.

En bristfällig ventilation kan dessutom skapa hälsoproblem för de anställda. Det här kan yttra sig som torra slemhinnor, huvudvärk och i värsta fall allergiska reaktioner. För allas trevnad är det med andra ord bäst att se till att ventilationen är väl rengjord samt fungerar som den ska.

Klara OVK-besiktningen

Enligt svensk lag ska alla fastigheter OVK-besiktigas kontinuerligt. OVK står för obligatorisk kontroll av ventilationssystem och blir genomförd av besiktningsföretag med certifiering. Om besiktningsmannen hittar fel i systemet har fastighetsägaren sex månader på sig att åtgärda det. För att vara proaktiv kan du genomföra fortlöpande underhåll och på så vis klara OVK-besiktningen galant.