En felrekrytering kan bli kostsam

Hitta din hjälp online och skapa ditt perfekta team. Genom metoder och tester som är baserade på forskning är du trygg med att ditt företag finner den rätta personen för uppgiften.

En arbetsintervju blir lätt en polerad fasad där den sökande gör sitt bästa för att dölja brister. Vidare är det svårt som rekryterare att få en helhetsbild genom ett samtal och ett CV. Följaktligen är ett personlighetstest utformat av experter ett bra alternativ. Du vet att den sökande kommer att passa in i organisationen trivas med arbetsuppgifterna.

Din arbetsplats är viktig för dig

På en arbetsplats sker det konflikter oavsett hur genomtänkt rekryteringsprocessen är. Alla är vi olika och missförstånd är därför oundvikliga, oavsett hur väl en grupp trivs ihop. Av den anledningen är rekryteringsprocessen viktig och ett sätt för dig som arbetsgivare att förutse hur en kollega reagerar i olika situationer och vad du kan göra för att minimera antalet konflikter.

Att nyanställa kan vara en påfrestande och tidskrävande uppgift, för att inte nämna alla de små signalerna ur ett personligt brev och CV, samt intervjuer som kräver ditt fulla fokus. Därför kan det vara bra att dela på ansvaret med experter som ser till att du hittar rätt person.