Fyll på med kontorsmaterial

På kontoret är det många gånger viktigt att alltid ha tillgång till rätt material. Skrivarpapper, pennor och pärmar brukar gå åt som bara den och det är viktigt att du alltid har ett fyllt förråd om du vill att saker och ting ska gå smidigt på kontoret.

Köp mängder

Ett tips är att köpa mycket. Många gånger blir det billigare desto mer du köper och du kommer därför spara mycket över tid om du väljer att köpa skrivarpapper för hela månaden, eller kvartalet, istället för veckovis. Samma gäller för pennor och annat material som går åt. Speciellt om du vill ha företagets logga på sakerna. Lägg en beställning redan idag för att vara säker på att alltid ha det som behövs redo på kontoret.

Välj sådant som du vet används

Några kontorsmaterial är måsten. Papper och pennor. Utöver det är det viktigt att du själv inser vilka material som går åt mest. Köp inte in sådant som sällan används om det inte är slut. Detta för att inte slösa pengar på saker som kommer ligga på en hylla i flera år. Var smart när du fyller på med kontorsmaterial och du kommer snabbt se att kontorets kostnader minskar.

Att arbeta hemifrån som egenföretagare

I många fall så kanske man startar sitt företag och innan företaget växer så har man inte de ekonomiska resurserna att hyra kontorslokal. Att arbeta hemifrån som egen företagare är ett bra sätt att spara pengar.

Har man möjlighet att skapa ett kontor i ett annex eller någon byggnad på gården så är det ju det allra bästa. Då känns det som man går till jobbet då man tar på sig skor och kanske ytterkläder och tar de femton metrarna eller vad det nu är till sin arbetsplats. Se även till att belysning och annat är som det ska vid ditt skrivbord. Det är viktigt med en bra arbetsbelysning så du inte tröttar ut dina ögon i en allt för mörk friggebod.

Se också till att du tar dina raster och håller på arbetstiderna. Börja ett visst klockslag, lunch på bestämda tider och gå hem då klockan slagit exempelvis 17.00. Så klart så kan det behöva övertid och som egen företagare så blir det alltid en mängd med timmar som kanske inte ingår i den ordinarie arbetstiden. Det är ändå viktigt att du försöker att skapa en fritid också. Hitta på någon hobby som du kan koppla av med och som inte har med ditt företagande att göra.

Hemmakontoret och belysningen

När du arbetar på distans hemifrån eller administrerar olika finansiella ärenden är det viktigt att du kan hålla fullt fokus. Här är belysningen en avgörande faktor som lätt glöms bort. Ett knep är att använda många olika ljuskällor som kan justeras under dagen och att välja rätt typ av lampor. Energimyndigheten erbjuder en guide för vilken belysning som är lämplig att använda i olika miljöer.

Fortsatt hemmajobb

Ny Teknik skriver om att det blir fortsatt hemmajobb för svenska arbetare. Det här påverkar börsmarknaden på så vis att det kommer vara avgörande för bolag att kunna ställa om till nya tider för att förbli konkurrenskraftiga. Omställningen påverkar även alla som behöver ställa om rent praktiskt i sina hem för att orka med hemarbetet. Här är belysningen en parameter som inte får glömmas bort.

Hur ska man tänka då?

Några saker som är viktiga att tänka på är antalet ljuskällor i rummet. Fem stycken i ett vardagsrum brukar vara en huvudregel. Det här gör det enklare att justera när det naturliga ljuset förändras under dagen. Tänk även på att kunna skydda skärmen från motljus utifrån med hjälp av persienner eller liknande. Att ha bra arbetsbelysning hemma gör att du kan arbeta mer fokuserat under arbetspassen eller när du ska handla med värdepapper.

Aktietips

Aktiesparande har traditionellt varit en av de allra bästa formerna av sparande och det finns ingenting som tyder på att det inte kommer att fortsätta vara så i alla fall under en överskådlig tid framöver. För alla som funderar på att börja spara i aktier eller som kanske redan kommit igång lite med aktiehandel kommer här några tips som förhoppningsvis kan vara till nytta.

Aktier

Det allra första man bör tänka på innan man ger sig in på aktiemarknaden är att aldrig satsa mer pengar än man har råd att förlora. Även om en eller flera aktier gått bra hittills finns det absolut ingen garanti att de kommer göra detta också i framtiden.

Något som också är viktigt när det kommer till aktier är att ha ett långsiktigt tänk och inte tro att man ska bli stenrik över en natt. Det är viktigt att ha is i magen och verkligen hålla kvar vid de bra aktierna även om det kan vara lockande att sälja.

Vilka aktier man ska satsa på påverkas som sagt av en rad olika faktorer och det gäller helt enkelt att försöka se till helheten. En sak som såklart är viktig att se till är hur företaget presterat hittills, hur stor vinsten har varit med mera.

En annan sak som också kan vara bra att titta på är var företagets ordrar kommer ifrån, vem och vilka köper deras varor eller tjänster. Är det i huvudsak privata intressenter man säljer till eller har man sin huvudsakliga försäljning till offentliga aktörer och liknande.

Sist men inte minst är det som vid alla investeringar viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Ett bra tips är att satsa på några olika aktier i lite olika branscher eftersom detta gör att eventuella svängningar jämnas ut.

Företag och offentliga upphandlingar

Att som företag satsa på att få kontrakt genom offentliga upphandlingar kan vara extremt lönsamt även om det kan vara riskfyllt om det är den enda inkomstkällan. För större företag som är börsnoterade kan det dock vara ett bra sätt att få fler större kunder. Kostnaden behöver inte heller bli så stor även om man som företag gynnas av att ta in professionell hjälp.

möte på kontor

Magnus Josephson är en av landets främsta experter inom offentlig upphandling och hans företag erbjuder både konsulttjänster, föreläsningar och utbildningar. Han har även skrivit två böcker i ämnet som är väl värda att läsa för så väl myndigheter som företag. Det är helt enkelt värdefullt att veta om vad man har att förhålla sig till, vilken sida av staketet man än befinner sig på, någonting som egentligen bara är väldigt logiskt.

Värt att notera är att Konkurrensverket har börjat att se oroat på en tydlig tendens där allt färre företag ger bud på de offentliga upphandlingarna. Detta ser de som en indikation att konkurrensen minskar inom många branscher, vilket på sikt kan leda till en rad oönskade effekter för samhället i stort. De har därför gett ut ett antal riktlinjer som de föreslår att myndigheter bör arbeta efter för att göra det enklare för mindre företag att kunna delta i processen.

Det är dock svårt att göra några stora förändringar då man enligt lagstiftningen ej får gynna eller missgynna företag beroende på dess storlek. Det betyder att det endast är i utformningen av förfrågningsunderlaget som man kan öka möjligheterna för mindre företag. Om den begynnande trenden kommer hålla i sig eller inte är någonting som bara framtiden kommer att kunna visa oss, men som företagare så bör man kanske tänka sig för en extra gång om det inte nu kan vara gynnsamt inom ett flertal branscher att försöka blanda sig in i leken och öka sin tillväxt markant i processen.

Med allt detta i åtanke kan det dessutom vara bra att som investerare eller aktieägare tänka igenom vilken betydelse upphandlingarna har för företaget samt hur dess marknadsposition ser ut i de fallen. Kommer de klara nästa avhandling eller riskerar de att förlora sin nuvarande stabilitet och storlek när kontraktet går ut? Fördelen är att om de precis har fått ett kontrakt så är det i en betydligt säkrare situation än andra företag. Medans andra företag kan gå i konkurs eller utebli med betalningar så kan man alltid räkna med kommuner och statliga myndigheter då de är skattefinansierade.

Som vanligt är kunskap värdefullt och så även på ett mycket tydligt sätt även i detta fall. Vi är säkra på att du ganska snart kommer fatta galoppen om det är så att du är intresserad av att grotta ner dig mer i ämnet, något som kan bli mycket lönsamt på sikt.

 

Hantera ekonomisk kris

En sak som är säker i affärsbranschen är att en del blir ohyggligt rika. En annan är att det inte går lika bra som det var tänkt för andra, och det är vad vi ska prata om idag.

Ekonomi

Varför går det dåligt?

Det finns en rad orsaker till varför ett företag går dåligt, enklast är det att dela upp det i två kategorier – omvärldsfaktorer som företaget inte styr över eller så beror det på faktorer inom företaget. Dock är det inte sällan som dessa två går hand i hand. Exempelvis om den tjänst eller produkt som företaget tillhandahåller inte efterfrågas på marknaden, då har man som företag från första början inte sett till att göra omvärldsanalysen ordentligt, alternativt inte märkt den minskade efterfrågan och därigenom försökt anpassa sin produkt/tjänst till marknadens efterfrågan.

Men naturligtvis finns det faktorer man inte kan styra över. Det kan vara så att en större kund får betalningsproblem och kan inte betala för redan utförda leveranser. Problem som kan tillräknas det interna är exempelvis när man inte rättat mun efter matsäcken, eller inte levererat det man utlovat till kunden så att man får reklamationer och inga pengar in. Har man brister i den ekonomiska planeringen så gör man bäst i att ta tag i problemen så snart som man upptäcker det – annars riskerar man att låta det gå för långt, till en ännu djupare ekonomisk kris.

Vad gör man i en krissituation?

Hamnar man i en krissituation så finns det åtgärder att vidta. Vilken åtgärden blir beror förstås på situationen, först måste man analysera läget och se vad möjligheterna är. Ibland kanske det kanske är bättre att avveckla och börja om istället för att harva på och egentligen inte komma någon vart. Men vi tänkte koncentrera oss på när det faktiskt finns en chans att rädda upp situationen. Vill du läsa mer om avveckling och nedläggning, besök då Likvidationer.com för frågor och svar.

Men vad kan man då göra i en svår situation. Vi pratade om analysen av läget, och att det är den som avgör. Och det är den analysen som får bli utgångspunkten för en handlingsplan för framtiden och hur saker och ting ska vändas på. Att ha en detaljerad handlingsplan är bra både för företagets arbete med att komma ur krisen och för att kunna visa upp för exempelvis leverantörer och andra fordringsägare för att dessa ska ha fortsatt förtroende för dig.

Mer konkret så kan man säga att efter att en person som förslagsvis ser objektivt på företaget har analyserat läget så tar man beslut om framtiden. Man bör så snart som möjligt upprätta en likviditetsbudget för att få en bild av hur djupgående krisen egentligen är genom att se vilka hur stora sina skulder är och se vilka möjligheter man har att betala tillbaka dem innan förfallodatum.

Aktiehandel

Aktiehandel är något som kan bli en riktigt lönsam affär för den som är skicklig och har sinne för vad som händer och sker på börsen. Här kommer lite tips och råd kring aktiehandel.

En av de första sakerna man bör göra när man bestämt sig för att prova på aktiehandel är att bestämma sig för var man ska handla med aktier. Förr kunde man i princip bara handla aktier av banken, idag finns det en rad andra aktörer som också handlar med aktier, framför allt på nätet.

Fördelen med att handla med aktier på nätet är att man kan göra affärer i realtid, vilket gör att allting går mycket snabbare.

Ett bra tips är att jämföra olika sajter och se vad som passar ens egna behov bäst. De flesta sajter har dessutom olika typer av konton som är anpassade efter hur mycket man handlar. Ska man till exempel endast göra några få affärer per år är det bra att ha ett konto som är anpassat efter just detta. Ska man däremot handla mer frekvent är det kanske bättre med ett konto avsett för just detta.

Det man ska kolla efter är bland annat hur stor avgift eller courtage sajten tar ut varje gång man antingen köper eller säljer aktier. Dessa avgifter varierar beroende på vilken typ av konto man har, så det är något man bör ta hänsyn till när man väljer både sajt och vilken typ av konto man ska öppna.

Fonder

En fond kan på enklast sätt beskrivas som en slags aktieportfölj med en mängd olika aktier i. En fond består av ett antal andelar som man sedan köper och man blir då delägare i fonden. Skillnaden mellan att investera i aktier och att investera i fonder är att man vid investering i en fond inte bara investerar i ett bolag utan flera samtidigt, vilket gör att riskerna sprids.

De allra flesta fonder har någon form av specifik inriktning, ofta med fokus på olika marknader. Fonder kan till exempel fokusera på svenska företag, ryska företag, asiatiska företag eller amerikanska företag.

Fonder betecknas ofta som antingen högriskfonder eller lågriskfonder. Fonder med hög risk är oftast de som kan ge den bästa avkastningen på kort sikt, dock kan det även gå åt andra hållet. Fonder med låg risk är oftast bäst i det långa perspektivet. Ser man långsiktigt på sitt sparande är det säkrast att investera i en fond med låg risk.

Finansiering med riskkapital

När ett företag precis startats behövs ofta pengar för olika investeringar och dylikt. Ett vanligt sätt är att tillföra företaget någon form av riskkapital. Den som tillhandahåller riskkapitalet ser det som en investering och har ofta som syfte att sälja sin andel i företaget efter en viss tid och på så sätt plocka ut en vinst.

Det som betecknas som riskkapital är sådant kapital som satsas i oetablerade företag med potential att växa och bli framgångsrika. Dock finns det inga garantier för att detta ska hända, där av namnet riskkapital.

För den som behöver riskkapital är möjligheterna till detta många, dels från privatpersoner och så kallade riskkapitalister, dels från olika typer av fonder och liknande.