Fonder

En fond kan på enklast sätt beskrivas som en slags aktieportfölj med en mängd olika aktier i. En fond består av ett antal andelar som man sedan köper och man blir då delägare i fonden. Skillnaden mellan att investera i aktier och att investera i fonder är att man vid investering i en fond inte bara investerar i ett bolag utan flera samtidigt, vilket gör att riskerna sprids.De allra flesta fonder har någon form av specifik inriktning, ofta med fokus på olika marknader. Fonder kan till exempel fokusera på svenska företag, ryska företag, asiatiska företag eller amerikanska företag.Fonder betecknas ofta som antingen högriskfonder eller lågriskfonder. Fonder med hög risk är oftast de som kan ge den bästa avkastningen på kort sikt, dock kan det även gå åt andra hållet. Fonder med låg risk är oftast bäst i det långa perspektivet. Ser man långsiktigt på sitt sparande är det säkrast att investera i en fond med låg risk.