Dagens innovativa bolag- Dynalys

Sverige associeras ofta med röda trähus med vita knutar. Idag är efterfrågan på att bygga i trä stor i det svenska samhället. Därför är det viktigt att råvaran håller bra och rätt kvalitet.

Kvalitet och funktion

Limträ används till träkonstruktioner som sedan används när du bygger olika delar bland annat i ett hus. Det behöver uppnå en viss kvalitet för att få säljas och för att uppfylla sin funktion rätt och säkert. Det finns idag regler gällande detta.

Kostnadseffektivitet

Det kan finnas stora fördelar med att investera i ett sorteringssystem istället för att köpa tjänsten av någon annan. Det är en investering men den investeringen kan löna sig i längden då du istället kan köpa in virke till ett lägre pris och själv sortera det efter hållfasthet, densitet, men också fukt och ytbeläggningsmätningar. Dynalys är ett företag som erbjuder ett sådant här system och vill du ta del av framtiden så läs mer på nätet om bland annat företagets tjänster.

Framtiden

Samhället utvecklas och för att följa med i tiden måste också våra metoder utvecklas. Därför är det av intresse för många att idag överväga om det är av intresse att köpa in ett eget sorteringssystem och på så vis både blir mer kvalitetssäkra och kostnadseffektiva.