Företag och offentliga upphandlingar

Att som företag satsa på att få kontrakt genom offentliga upphandlingar kan vara extremt lönsamt även om det kan vara riskfyllt om det är den enda inkomstkällan. För större företag som är börsnoterade kan det dock vara ett bra sätt att få fler större kunder. Kostnaden behöver inte heller bli så stor även om man som företag gynnas av att ta in professionell hjälp.möte på kontorMagnus Josephson är en av landets främsta experter inom offentlig upphandling och hans företag erbjuder både konsulttjänster, föreläsningar och utbildningar. Han har även skrivit två böcker i ämnet som är väl värda att läsa för så väl myndigheter som företag. Det är helt enkelt värdefullt att veta om vad man har att förhålla sig till, vilken sida av staketet man än befinner sig på, någonting som egentligen bara är väldigt logiskt.Värt att notera är att Konkurrensverket har börjat att se oroat på en tydlig tendens där allt färre företag ger bud på de offentliga upphandlingarna. Detta ser de som en indikation att konkurrensen minskar inom många branscher, vilket på sikt kan leda till en rad oönskade effekter för samhället i stort. De har därför gett ut ett antal riktlinjer som de föreslår att myndigheter bör arbeta efter för att göra det enklare för mindre företag att kunna delta i processen.Det är dock svårt att göra några stora förändringar då man enligt lagstiftningen ej får gynna eller missgynna företag beroende på dess storlek. Det betyder att det endast är i utformningen av förfrågningsunderlaget som man kan öka möjligheterna för mindre företag. Om den begynnande trenden kommer hålla i sig eller inte är någonting som bara framtiden kommer att kunna visa oss, men som företagare så bör man kanske tänka sig för en extra gång om det inte nu kan vara gynnsamt inom ett flertal branscher att försöka blanda sig in i leken och öka sin tillväxt markant i processen.Med allt detta i åtanke kan det dessutom vara bra att som investerare eller aktieägare tänka igenom vilken betydelse upphandlingarna har för företaget samt hur dess marknadsposition ser ut i de fallen. Kommer de klara nästa avhandling eller riskerar de att förlora sin nuvarande stabilitet och storlek när kontraktet går ut? Fördelen är att om de precis har fått ett kontrakt så är det i en betydligt säkrare situation än andra företag. Medans andra företag kan gå i konkurs eller utebli med betalningar så kan man alltid räkna med kommuner och statliga myndigheter då de är skattefinansierade.Som vanligt är kunskap värdefullt och så även på ett mycket tydligt sätt även i detta fall. Vi är säkra på att du ganska snart kommer fatta galoppen om det är så att du är intresserad av att grotta ner dig mer i ämnet, något som kan bli mycket lönsamt på sikt.