Hantera ekonomisk kris

En sak som är säker i affärsbranschen är att en del blir ohyggligt rika. En annan är att det inte går lika bra som det var tänkt för andra, och det är vad vi ska prata om idag.Ekonomi

Varför går det dåligt?

Det finns en rad orsaker till varför ett företag går dåligt, enklast är det att dela upp det i två kategorier – omvärldsfaktorer som företaget inte styr över eller så beror det på faktorer inom företaget. Dock är det inte sällan som dessa två går hand i hand. Exempelvis om den tjänst eller produkt som företaget tillhandahåller inte efterfrågas på marknaden, då har man som företag från första början inte sett till att göra omvärldsanalysen ordentligt, alternativt inte märkt den minskade efterfrågan och därigenom försökt anpassa sin produkt/tjänst till marknadens efterfrågan.Men naturligtvis finns det faktorer man inte kan styra över. Det kan vara så att en större kund får betalningsproblem och kan inte betala för redan utförda leveranser. Problem som kan tillräknas det interna är exempelvis när man inte rättat mun efter matsäcken, eller inte levererat det man utlovat till kunden så att man får reklamationer och inga pengar in. Har man brister i den ekonomiska planeringen så gör man bäst i att ta tag i problemen så snart som man upptäcker det – annars riskerar man att låta det gå för långt, till en ännu djupare ekonomisk kris.

Vad gör man i en krissituation?

Hamnar man i en krissituation så finns det åtgärder att vidta. Vilken åtgärden blir beror förstås på situationen, först måste man analysera läget och se vad möjligheterna är. Ibland kanske det kanske är bättre att avveckla och börja om istället för att harva på och egentligen inte komma någon vart. Men vi tänkte koncentrera oss på när det faktiskt finns en chans att rädda upp situationen. Vill du läsa mer om avveckling och nedläggning, besök då Likvidationer.com för frågor och svar.Men vad kan man då göra i en svår situation. Vi pratade om analysen av läget, och att det är den som avgör. Och det är den analysen som får bli utgångspunkten för en handlingsplan för framtiden och hur saker och ting ska vändas på. Att ha en detaljerad handlingsplan är bra både för företagets arbete med att komma ur krisen och för att kunna visa upp för exempelvis leverantörer och andra fordringsägare för att dessa ska ha fortsatt förtroende för dig.Mer konkret så kan man säga att efter att en person som förslagsvis ser objektivt på företaget har analyserat läget så tar man beslut om framtiden. Man bör så snart som möjligt upprätta en likviditetsbudget för att få en bild av hur djupgående krisen egentligen är genom att se vilka hur stora sina skulder är och se vilka möjligheter man har att betala tillbaka dem innan förfallodatum.